02 februari 2018

Kwaliteit van leven meten

Kwaliteit van leven meten

Volgens de richtlijn sPAV wordt de Kwaliteit van Leven gemeten d.m.v. de EQ5D. ClaudicatioNet heeft bij de start van het Kwaliteitssysteem gekozen voor het gebruik van de VascoQoL voor het meten van kwaliteit van leven. Deze vragenlijst is namelijk toegespitst op patiënten met vaatproblematiek.

 

Om de administratieve lasten te verlichten verzamelt ClaudicatioNet sinds 1 januari 2018 de verkorte versie van de VascuQoL. De volledige vragenlijst om de kwaliteit van leven te meten bestond uit 25 vragen, maar is hiermee gereduceerd tot 6 vragen.
Een vragenlijst verkorten klinkt voor de administratie natuurlijk goed, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van de vragenlijst als je het aantal vragen flink reduceert?Het is van belang dat de lijst nog steeds goed inzicht geeft in de kwaliteit van leven van patiënten met vaatproblemen op het gebied van activiteit, symptomen, pijn, etc.

 

Als je wilt weten of een meetinstrument meet wat deze beoogt te meten praten we over validiteit.

De validiteit van de verkorte versie van de VascuQoL is in 2013 onderzocht door Nordanstig et al. Er werden verschillende bevindingen gerapporteerd:
- een hoge correlatie tussen de VascuQoL-6 en de VascuQoL-25
- een hoge correlatie tussen de VascuQoL-6 en loopafstand
- de vragenlijst meet klinische verandering
De validatie van de VascuQoL-6 is uitgevoerd voor de Engelstalige versie. De Nederlandstalige versie van de VascuQoL-6 is gevalideerd door David Hageman, arts-onderzoeker bij ClaudicatioNet. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar we kunnen vast verklappen dat ook de Nederlandse VascuQoL-6 valide is bevonden.

Terug naar het overzicht

 

Wetenschap

Interesse in wetenschappelijk literatuur over claudicatio intermittens en gerelateerde onderwerpen?

Klik dan op deze link.

assignItem: item of type 'item_cms_category' with id '901' does not exist

Wetenschap

Interesse in wetenschappelijk literatuur over claudicatio intermittens en gerelateerde onderwerpen?

Klik dan op deze link.

Evenementen

01
okt
2018
19
nov
2018

Training Motiverende Gespreksvoering (basis)

In de basistraining Motiverende Gespreksvoering (MGV) bij HAN VDO leer je hoe je...

01
okt
2018
19
nov
2018

Basistraining motivational interviewing

In de basistraining Motivational Interviewing (MI of Motiverende Gespreksvoering) bij HAN...

11
okt
2018
25
okt
2018

Cursus cardiovasculair risicomanagement

Op zoek naar een relevante cursus voor 12 punten? Progress Educations biedt in 2018...