16 mei 2018

Onderzoek over verwijzing van PAV patiënt vanuit huisartsen

Onderzoek over verwijzing van PAV patiënt vanuit huisartsen

David Hageman, arts-onderzoeker bij ClaudicatioNet, heeft recentelijk een nieuw wetenschappelijk artikel gepubliceerd: 'Limited Adherence to Peripheral Arterial Disease Guidelines and Suboptimal Ankle Brachial Index Reliability in Dutch Primary Care' in het European Journal of Vascular and Endovasacular Surgery. In deze studie is aangetoond dat huisartsen de NHG-standaard omtrent perifeer arterieel vaatlijden suboptimaal naleven (m.b.t. CVRM medicatie en het verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie). Daarnaast is gebleken dat de EAI, afgenomen in de huisartsenpraktijk, matig correleert met de 'gouden standaard' EAI die wordt afgenomen in een vaatlaboratorium. Klik hier voor het hele artikel.

 

ClaudicatioNet probeert de naleving van de richtlijnen door huisartsen te verbeteren door middel van twee projecten. Ten eerste hebben twee regionale zorggroepen (DOH en SGE) een subsidie ontvangen van Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Deze subsidie wordt gebruikt voor het project 'Optimalisatie van de eerstelijnszorg voor patiënten met claudicatio intermittens: een samenspel tussen huisarts en fysiotherapeut', waarin ClaudicatioNet een ondersteunende rol heeft. Daarnaast heeft ZonMw een aanvraag gehonoreerd (zie nieuwsbericht bericht 'Subsidie voor project substitutie naar de eerste lijn' - 26 april). Het doel van deze aanvraag is ook om substitutie naar de eerste lijn te bewerkstelligen, maar dan op landelijk niveau. In dit project worden huisartsen bijgeschoold in de diagnostiek en verwijzing voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden en de specialisatie van ClaudicatioNet therapeuten verder onder de aandacht gebracht bij de verwijzers.

Terug naar het overzicht

 

Wetenschap

Interesse in wetenschappelijk literatuur over claudicatio intermittens en gerelateerde onderwerpen?

Klik dan op deze link.

Veelgestelde vragen over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

De implementatie van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem draait op volle kracht. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u via deze link de Frequently Asked Questions met antwoorden daarop nalezen.

Evenementen

08
sep
2017
25
mei
2018

Verdiepingstraining Motivational Interviewing

Je hebt een basistraining in MI gevolgd en ervaren wat de kracht kan zijn. Maar je wilt...

08
mrt
2018
11
okt
2018

Jaarcongres Samen Gezond!

ClaudicatioNet Jaarcongres 2018: 's-Hertogenbosch en Zwolle!

12
sep
2018
26
okt
2018

Basistraining motivational interviewing

In de basistraining Motivational Interviewing (MI of Motiverende Gespreksvoering) bij HAN...