FAQ ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

Onderstaand vindt u antwoorden op veel gestelde vragen omtrent aanlevering van data aan de landelijke database fysiotherapie, t.b.v. het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

 

1. Welke gegevens moet ik aanleveren?
Graag ontvangen wij de volgende vragenlijsten:
- Claudicatio vragenlijst
- WIQ
- VascuQol
- GPE- 4**
- GPE- dagelijkse activiteit
- GPE- tevredenheid**
- GPE- loopafstand
Alle vragenlijsten dienen op 0, 3, 6, 9 en 12 maanden afgenomen te worden. Uitzondering daarop zijn de GPE-vragenlijsten, deze hoeven niet op meetmoment 0 afgenomen te worden.

**LET OP: de GPE-4 en GPE-tevredenheid staan in sommige EPD's samen weergegeven als GPE-DV.

 

2. Waar kan ik de ClaudicatioNet vragenlijsten terugvinden in mijn EPD?
De vragenlijsten voor ClaudicatioNet (onderdeel van KIB = Kwaliteit in Beweging) kun je toevoegen aan het dossier van de betreffende patiënt. Voor specifieke vragen over het toevoegen van deze vragenlijsten in het EPD verwijzen wij u graag naar de handleiding die per EPD-leverancier beschikbaar is via de volgende website: https://eisen.fysio-epd.nl/index/viewtekst/Id/58. Mocht u alsnog vragen hebben over het inbouwen van de vragenlijsten of het versturen van de gegevens vanuit uw EPD, dan verwijzen we graag naar de Helpdesk van uw EPD-leverancier.

 

3. Hoe moet ik de gegevens aanleveren? Worden de gegevens automatisch verstuurd nadat mijn EPD aan de LDF is gekoppeld?
U levert de gegevens aan via het EPD, nadat de koppeling met de LDF is gerealiseerd. De gegevens worden niet automatisch naar de LDF verstuurd. Deelnemende EPD-leveranciers hebben een handleiding geschreven over het versturen van gegevens van KIB (Kwaliteit in Beweging, waar de ClaudicatioNet vragenlijsten deel van uitmaken) naar de LDF (https://eisen.fysio-epd.nl/index/viewtekst/Id/58)

 

4. Wanneer moet ik de gegevens aanleveren?
Graag ontvangen wij elke maand van u de gegevens uit uw EPD, liefst aan het begin van de maand. U hoeft niet zelf te selecteren welke gegevens nieuw zijn ten opzichte van eerdere leveringen. Uw EPD detecteert welke patiënten nieuwe informatie in het dossier hebben staan en verstuurt de gegevens van deze patiënten.

 

5. De vragenlijsten moeten op 0, 3, 6, 9 en 12 maanden worden ingevuld. Moet ik ook de gegevens aanleveren als de behandeldoelen al eerder behaald zijn?
Omwille van het verzamelen van de behandelresultaten van gesuperviseerde looptherapie vragen we u om op alle meetmomenten gegevens te verzamelen, ook wanneer de behandeldoelen al behaald zijn. De patiënt wordt elke 3 maanden uitgenodigd voor een meting. Dit is belangrijk om de effecten van de behandeling op de langere termijn in kaart te brengen en de behandeling verder te optimaliseren.

 

6. Wat moet ik opsturen als ik geen patiënten met claudicatio intermittens in behandeling heb?
In het portfolio is het mogelijk om maandelijks aan te geven dat u geen patiënten met CI in behandeling hebt. Op deze manier is het voor ClaudicatioNet duidelijk waarom we die maand geen data van u hebben ontvangen.

 

7. Worden de gegevens van al mijn patiënten verstuurd naar de LDF, of alleen van patiënten met claudicatio intermittens?
Bij de meeste EPD-leveranciers worden de gegevens van alle patiënten, die toestemming hebben gegeven, opgestuurd, waarbij de afgelopen drie maanden informatie aan het dossier is toegevoegd. Op basis van het BIG-nummer van de therapeut ontvangt ClaudicatioNet alleen de gegevens van bij ons aangesloten therapeuten. Op basis van de diagnosecode worden alleen de gegevens van patiënten met claudicatio intermittens in kaart gebracht.

 

8. Hoe kan ik controleren of de gegevens goed zijn aangeleverd?
ClaudicatioNet kan niet direct controleren of de gegevens goed zijn aangeleverd aan de LDF, aangezien de LDF eigendom is van de KNGF. Als u het BIG-nummer en de diagnosecode correct hebt ingevuld en de data vervolgens hebt verstuurd, dan kunt u er van uitgaan dat de gegevens juist zijn ontvangen. Maandelijks ziet u in uw portfolio terug of ClaudicatioNet data van u heeft ontvangen.

 

9. Wat zijn veel voorkomende problemen bij het verwerken van de data?

- de data wordt niet handmatig maandelijks naar de LDF/KIB opgestuurd

- Het BIG-nummer dat geregistreerd staat in het EPD komt niet overeen met het BIG-nummer in het CNet portfolio

- Er zijn geen patiënten met CI in behandeling

- De patiënten worden niet geregistreerd onder diagnosecode xx48

- De patiënten worden niet geregistreerd in het EPD onder de naam van de CNet therapeut

- Het vinkje 'akkoord voor verzeenden gegevens' is niet aangevinkt voor de patiénten in het EPD

- De patiënt wordt door 2 therapeuten behandeld, de gegevens worden alleen verwerkt bij de therapeut die de eerste behandeling uitvoerde

- De data is recentelijk vanuit het EPD naar de LDF verstuurd, maar nog niet ontvangen door CNet. CNet ontvangt en verwerkt de data aan het begin van elke maand.
 

10. Welke acties dien ik als claudicatiotherapeut te ondernemen om de koppeling met de LDF te realiseren?
Als het goed is heeft u een e-mail van ClaudicatioNet ontvangen om u aan te melden als deelnemer bij de LDF. Om behandelgegevens via het EPD naar de LDF te exporteren (en dus ook naar ClaudicatioNet) is deelname aan de LDF een vereiste. De "informatie aansluiten LDF" is ook terug te vinden bij Downloads. Voor vragen omtrent de aansluiting op de LDF, kunt u contact opnemen met de KNGF Ledenvoorlichting: Tel. nr. 033-467 29 29 (keuze 4) of ledenvoorlichting@kngf.nl

 

11. Krijgen zorgverzekeraars of andere externe partijen inzicht in mijn behandelresultaten?
Nee, andere partijen krijgen geen inzicht in individuele resultaten. De behandelresultaten verschijnen in uw individuele afgeschermde portfolio. Daarnaast heeft ClaudicatioNet inzicht in deze gegevens. Indien voldoende datadruk is bereikt kan ClaudicatioNet "underperformers" en "best practices" signaleren en gaan sturen op kwaliteit. Een veilige, maar niet vrijblijvende leer- en verbetercultuur zal hierbij centraal staan. Op deze manier worden "underperformers" gemotiveerd om aansluiting te vinden bij het "peloton". Geagregeerde data wordt tevens gebruikt voor beleidsvorming.

De samenwerkingspartners van het Kwaliteitssysteem hebben een dataprotocol ondertekend over de manier waarop de data gebruikt en beveiligd wordt.

 

12. Mijn EPD-leverancier heeft de koppeling en/of specificatie(nog) niet gereed. Kan ik blijven deelnemen aan ClaudicatioNet?
Vanaf 1 januari 2017 verwachten we van ClaudicatioNet therapeuten data te ontvangen. Op de volgende website vindt u een overzicht van de EPD-leveranciers die de koppeling met de LDF hebben gerealiseerd: https://eisen.fysio-epd.nl/index/viewtekst/Id/58. Maakt u gebruik van een ander EPD? Dan verwachten wij vanaf 1 januari 2018 data van u te ontvangen. Informeer bij uw EPD-leverancier of hij bezig is met het inbouwen van de 5.0 specificatie en de koppeling met de LDF. Indien uw EPD-leverancier het systeem niet vóór 1 januari 2018 ingericht heeft, dan dient u zich aan te sluiten bij een andere EPD-leverancier indien u wilt blijven deelnemen aan ClaudicatioNet.

 

13. Wij maken gebruik van een ziekenhuis EPD. Kan ik hiermee ook data aanleveren?
Hiervoor kunnen we geen uitzondering maken. Vóór 1 januari 2018 dient de desbetreffend EPD-leverancier het systeem op orde te hebben om een export van de 5.0 specificatie op de LDF te kunnen bewerkstelligen.

 

14. De praktijkeigenaar heeft geen KNGF-relatienummer, hoe kunnen we ons aanmelden op de LDF?

Een praktijkeigenaar die enkel lid is van het Keurmerk Fysiotherapie kan op dit moment de koppeling met de LDF niet realiseren. ClaudicatioNet heeft het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie op deze onwenselijke situatie gewezen en kan niet anders dan leden adviseren om het Keurmerk Fysiotherapie aan te sporen om rond de tafel te gaan met het KNGF. Voor de relatief kleine groep leden van het Keurmerk Fysiotherapie maken we een uitzondering en ligt de deadline van aanlevering van data op 1 januari 2018.

 

15. Dienen we de jaarlijkse verslaglegging in de vorm van Excel-bestanden nog aan te leveren?
Nee, vanaf 1 januari 2016 dient u de verslaglegging niet meer via het Excel bestand in te leveren. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem vervangt deze extra administratieve handeling. De Excel bestanden dienen zelfs niet meer te worden ingeleverd wanneer de praktijk de koppeling met de LDF nog niet op orde heeft.

 

16. We kunnen niet alle vragenlijsten vinden in Intramed. Klopt dit?

Helaas heeft Intramed ervoor gekozen om de benodigde vragenlijsten voor het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem alleen in Intramed PLUS in te bouwen. Argument van Intramed is dat de basisversie van Intramed een basisversie is en indien men er meer uit wil halen er ook meer voor betaald zal moeten worden. Ze zeggen hiermee niet duurder te zijn dan andere EPD-leveranciers waarbij ook extra opties mogelijk zijn in het EPD.

Wij kunnen vanuit ClaudicatioNet EPD-leveranciers niet verplichten of dwingen mee te werken aan ons Kwaliteitssysteem. Het is aan de praktijk om een EPD-leverancier te kiezen. Voor EPD's die op dit moment de koppeling nog niet gerealiseerd hebben geldt de deadline 1 januari 2018.