Wat is het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem?

ClaudicatioNet is als zorgnetwerk uniek vanwege inzicht in de doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg voor patiënten met claudicatio intermittens (CI) door ClaudicatioNet therapeuten. Dit wordt gerealiseerd door het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem, dat in 2015 is geïntroduceerd. Alle ClaudicatioNet therapeuten leveren de behandelgegevens (data) van patiënten met CI aan ten behoeve van het Kwaliteitssysteem. Hierdoor heeft ClaudicatioNet volledige transparantie over de effectiviteit van een traject GLT met leefstijlbegeleiding voor patiënten met CI in Nederland. De verzamelde informatie kan worden ingezet om de zorg verder te optimaliseren. Dit is het begin van een nieuw tijdperk van transparantie, intervisie, benchmarking en sturing in de richting van best-practices.

 

Hoe werkt het?

Gedurende het behandeltraject neemt de fysiotherapeut verschillende meetinstrumenten af bij de patiënt en worden de gegevens vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de fysiotherapeut. Elke maand sturen de therapeuten de verzamelde gegevens van de patiënten met CI vanuit het EPD naar de landelijke database fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Vanuit de LDF ontvangt ClaudicatioNet de verzamelde gegevens en koppelt deze terug via het portfolio van de therapeut. In lijn met de meest recente privacywetgeving worden deze gegevens volledig geanonimiseerd.

 

 

Wat levert het op?

In het Kwaliteitssysteem worden gegevens verzameld over de patiëntenpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheid van zorg. Deze gegevens worden teruggekoppeld via het portfolio van deelnemende therapeuten door middel van Visuals: dit zijn grafieken en figuren die de verzamelde gegevens van de therapeut inzichtelijk maken. De therapeut kan de individuele behandelresultaten vergelijken met zowel het landelijk gemiddelde als de resultaten van ClaudicatioNet therapeuten in de buurt. De individuele resultaten zijn voor de therapeut en voor ClaudicatioNet inzichtelijk. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens actief worden ingezet voor lering en sturing binnen het netwerk. Daarnaast gebruikt ClaudicatioNet de informatie in gesprek met beleidsmakers en zorgverzekeraars. Dit resulteert in een optimalisatie van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en een daling van de zorgkosten.