ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

ClaudicatioNet heeft tot doel om informatie te verzamelen over de kwaliteit van zorg van de deelnemende zorgverleners. Met financiële steun van Achmea en CZ werkt ClaudicatioNet vanaf 2015 aan de doorontwikkeling en implementatie van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. De informatie die wordt verzameld over de kwaliteit van de zorg kan actief worden ingezet om de zorg verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door sturing vanuit het netwerk o.b.v. best-practices.

 

De behandelgegevens van de aangesloten therapeuten worden teruggekoppeld via visuals in de portfolio's. Deze visuals zijn alleen voor de therapeut zelf inzichtelijk. Op deze wijze kan kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden en bestaat de mogelijkheid om als behandelaar de eigen resultaten te vergelijken met een benchmark (regionaal/landelijk gemiddelde) uit de database.

 

Alle ClaudicatioNet therapeuten sturen maandelijks vanuit het EPD de klinimetrie van patiënten met claudicatio intermittens naar de landelijke database fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Voor het versturen van de data is een koppeling tussen het EPD en de LDF noodzakelijk. In het onderstaande overzicht is weergegeven welke EPD's de koppeling met de LDF hebben gerealiseerd en of de meest up-to-date meetinstrumenten voor het Kwaliteitssysteem beschikbaar zijn.