Dataverzameling t.b.v. Kwaliteitssysteem

Voor het verzamelen van informatie t.b.v. het Kwaliteitssysteem werkt ClaudicatioNet samen met het KNGF en MediQuest. Alle ClaudicatioNet therapeuten sturen maandelijks vanuit het EPD de klinimetrie van patiënten met claudicatio intermittens naar de landelijke database fysiotherapie (LDF) van het KNGF.


Voor het versturen van de data is een koppeling tussen het EPD en de LDF noodzakelijk. Informatie over het realiseren van de koppeling is te vinden in de Helpdesk. In het onderstaande overzicht is weergegeven welke EPD's de koppeling met de LDF hebben gerealiseerd en of de meest up-to-date meetinstrumenten voor het Kwaliteitssysteem beschikbaar zijn. Daarnaast geeft het overzicht informatie over de mogelijkheid om een standaard behandelplan voor claudicatio patiënten te gebruiken, waarbij de meetinstrumenten op het juiste moment worden aangeboden.

 

  

Alle EPD-leveranciers die de koppeling met de LDF hebben gerealiseerd hebben een instructie-document opgesteld over het versturen van de gegevens vanuit het EPD naar de LDF.